MÁY GHI DỮ LIỆU ĐỘ ẨM KHÔNG DÂY MICROPACK III

Máy ghi dữ liệu độ ẩm không dây Micropack III

Micropack III Humidity Data Logger – Wireless Humidity Monitoring

Đối với các quy trình nhạy cảm với độ ẩm, thậm chí thay đổi độ ẩm tương đối nhỏ (RH) có thể ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm – ảnh hưởng mọi thứ từ thời gian sản xuất đến chất lượng sản phẩm đến chi phí. Để đạt được điều kiện tối ưu, bạn cần dữ liệu độ ẩm chính xác. Với bộ ghi dữ liệu độ ẩm DataTrace® Micropack III (MPIII), bạn nhận được nó. Bộ ghi dữ liệu độ ẩm tương đối MPIII có độ chính xác cao theo dõi RH trên toàn dải, từ 0% đến 100% ở nhiệt độ từ 0 ° C (32 ° F) đến 85 ° C (185 ° F).

Máy ghi dữ liệu độ ẩm tương đối không dây
Phạm vi chính xác trên toàn PH
16.000 NIST-Traceable Data Points
Tuân thủ FDA21 CFR Part 11
Bản chất an toàn