BỘ GHI DỮ LIỆU ĐỘ ẨM MPRF MESA LABS

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm MPRF Mesa Labs

Real Time MPRF Humidity Data Logger

Đối với các quy trình nhạy cảm với độ ẩm, ngay cả những thay đổi nhỏ của RH có thể ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, lưu trữ và vận chuyển sản phẩm – tác động đến mọi thứ từ thời gian sản xuất đến chất lượng sản phẩm đến chi phí. Để đạt được điều kiện tối ưu, bạn cần dữ liệu độ ẩm chính xác, tốt nhất là trong thời gian thực. Với Data Logger DataRace® MPRF, bạn nhận được nó. Máy ghi dữ liệu độ ẩm MPRF độ chính xác cao theo dõi RH trên toàn dải, từ 0% đến 100% ở nhiệt độ từ 0 ° C (32 ° F) đến 85 ° C (185 ° F).

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ không dây
Chính xác trên toàn dải từ 0% -100% ở nhiệt độ từ 0 ° C đến 85 ° C (32 ° F đến 185 ° F)
Bộ nhớ lên đến 8.000 điểm dữ liệu – 4000 cho các chỉ số nhiệt độ và độ ẩm
Tuân thủ FDA 21 CFR Part 11
Bản chất an toàn